LAHM JAYED BUKIT KAYU HITAM

LAHM JAYED BUKIT KAYU HITAM
Lot 4085, KM 4.2
Kawasan Perindustrian Bukit Kayu Hitam
Bukit Kayu Hitam Kedah 06050
Malaysia
Phone: 017-586 4214 (CIK RAHIL)